Jak zostać odbiorcą gazu ziemnego Gazyfikacja Miasta Łeba
O Firmie Amber Gaz

Zawiązanie spółki nastąpiło aktem notarialnym 15.10.2010 roku. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym Przedsiębiorców nastąpiło w dniu 01.12.2010 roku pod nr KRS 0000372044 przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS. Kapitał spółki dzieli się na 1 000 udziałów o łącznej wysokości 100.000 zł, które posiadają odpowiednio: EkoWodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 13, 75 – 846 Koszalin o wartości 80 000 zł co stanowi 80% wartości Spółki Amber Gaz Sp. z o.o., oraz Blue Line Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach 41, 78 – 230 Karlino o wartości 20 000 zł wartości Spółki Amber Gaz Sp. z o.o., co stanowi 20% wartości Spółki Amber Gaz Sp. z o.o.

Spółka jako Przedsiębiorstwo Energetyczne realizuje zadanie polegające na obrocie i dystrybucji gazu. Ponadto swoim zakresem działalności obejmuje doradztwo techniczne, budowę sieci i instalacji gazowych, prowadzenie Gazowego Pogotowia Technicznego.

Dążymy do tego, aby znak naszej firmy kojarzył się zawsze naszym Klientom z fachową i rzetelną obsługą świadczoną na jak najwyższym poziomie.

Naszym celem jest:

 • coraz doskonalsze spełnianie wymagań i oczekiwań Klientów,
 • stałe zwiększanie zaufania Klientów do efektów naszej działalności,
 • podwyższanie naszych umiejętności technicznych.

Realizacja postawionych celów odbywa się poprzez:

 • przestrzeganie wymogów prawnych obowiązujących w prowadzonej przez nas działalności,
 • stałe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych,
 • kompleksowo prowadzoną obsługę Klientów w zakresie projektowania
  i budowy sieci oraz instalacji gazowych,
 • świadczenie usług na wysokim poziomie w zakresie serwisu urządzeń gazowych, stacji redukcyjno-pomiarowych, kotłowni gazowych,
 • zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia pracowników.

 

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Adam Tomczyk,
Wiceprezes Zarządu – Zbigniew Chudzik

© 2011 AmberGaz // Design: PI
o firmie | gaz ziemny | dlaczego gaz | oferta | koncesje/taryfy | kontakt