Jak zostać odbiorcą gazu ziemnego Gazyfikacja Miasta Łeba
Koncesje i Taryfy

Posiadane koncesje:

- Promesa koncesji na obrót paliwami gazowymi na okres czterech lat na potrzeby odbiorców gminy miejskiej Łeba oraz gminy Wicko powiat lęborski, nr OPG/186/19214/P/2011/BT, udzielona przez Prezesa URE dnia 6 lipca 2011 roku.

- Promesa koncesji na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych na okres czterech lat na potrzeby odbiorców gminy miejskiej Łeba oraz gminy Wicko powiat lęborski, nr DPG/138/19214/P/2011/BT, udzielona przez Prezesa URE dnia 6 lipca 2011 roku.

- Koncesja na obrót paliwami gazowymi na okres od 27 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2030 roku. Udzielona przez Prezesa URE dnia 24 lipca 2012 roku.

- Koncesja na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych na okres od 27 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2030 roku. Udzielona przez Prezesa URE dnia 24 lipca 2012 roku.


Pliki do pobrania
:

OPG/186/19214/P/2011/BT obrót paliwami gazowymi - Promesa Koncesji

DPG/138/19214/P/2011/BT przesyłanie i dystrybucja paliw gazowych - Promesa Koncesji
OPG/206/19214/W/2/2012/BT obrót paliwami gazowymi - Koncesja
DPG/143/1924/W/2/2012/BT przesyłanie i dystrybucja paliw gazowych - Koncesja
OSZ-4212-3(9)/2014/19214/II/JC taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 2 - obowiązuje od 01.11.2014r
OSZ-4212-3(12)/2013/19214/I/JC taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 1 - obowiązuje od 01.09.2013r
Zmiana taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego nr1
DGR-4212-55(19)/2015/2016/19214/III/Do1 taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 3 - obowiązuje od 01.07.2016r
DGR.DRG-2.412.87.2016JDo1 przedłużenie obowiązywania taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 3 - obowiązuje od 30.06.2017r
DGR.DGR-2.4212.52.2017.KGa taryfa dla gazu wysokometanowego nr 4 - obowiązuje od 01.11.2017r
Przedłużenie ważności taryfy dla gazu wysokometanowego nr 4 - obowiązuje do 31.01.2019r

Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego nr 1/2013
Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego nr 2/2015
Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego nr 1/2016
Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego nr 1/2015
Plan ograniczeń w poborze gazu ziemnego wysokometanowego nr 1/2017

IRiESD gaz część ogólna
IRiESD bilansowanie i zarządzanie
IRiESD warunki korzystania

Procedura zmiany sprzedawcy

DRG-4721-2(11)/2013/19214/TA Decyzja wyznaczająca operatora systemu dystrybucyjnego gazowego z dnia 3.09.2013 r.

© 2011 AmberGaz // Design: PI
o firmie | gaz ziemny | dlaczego gaz | oferta | koncesje/taryfy | kontakt