Jak zostać odbiorcą gazu ziemnego Gazyfikacja Miasta Łeba
Jak zostać odbiorcą gazu ziemnego?

By zostać odbiorcą gazu ziemnego należy:

1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej i złożyć u Dystrybutora gazu, wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania nieruchomością (akt własności, wyciąg z księgi wieczystej lub umowa dzierżawy/najmu wraz ze zgodą właściciela na podłączenie nieruchomości,

2. W oparciu o wniosek wydane zostaną przez Dystrybutora gazu warunki przyłączenia do sieci gazowej, oraz przygotowana zostanie umowa przyłączeniowa,

3. Podpisać umowę przyłączeniową z Dystrybutorem gazu,

4. Zaprojektować wewnętrzną instalację gazową,

5. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej uzgodnić branżowo u Dystrybutora gazu,

6. Uzyskać pozwolenie na budowę instalacji gazowej w Starostwie Powiatowym w Lęborku,

7. Wykonać wewnętrzną instalację gazową,

8. Zgłosić do odbioru wewnętrzną instalację gazową u Dystrybutora gazu,

9. Podpisać umowę na dostawę gazu ziemnego.


Każdy odbiorca przyłączający się do sieci gazowej podpisuje z Dystrybutorem gazu umowę przyłączeniową. Zgodnie z podpisaną umową, przedsiębiorstwo Amber Gaz sp. z o.o. przyłącza odbiorcę do sieci gazowej. Przyłącze gazowe jest zakończone zaworem głównym w skrzynce gazowej przed punktem redukcyjno – pomiarowym.


Doprowadzenie gazu do poszczególnych urządzeń gazowych w mieszkaniu leży w gestii Odbiorcy gazu. Odbiorca przyłączający się do sieci gazowej ponosi koszty związane z realizacją przyłączenia do sieci gazowej. Koszt przyłączenia do sieci gazowej w czasie trwania inwestycji wynosi 1.600 złotych netto.DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ

1. Kopia aktu własności (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowa najmu)
2. Dowód osobisty właścicieli
3. Nr NIP właścicieli

Uwaga: w przypadku współwłasności muszą zgłosić się wszyscy współwłaściciele nieruchomości lub jeden ze współwłaścicieli z pełnomocnictwem.


Wartość opłaty o przyłącznie do sieci gazowej określone zostanie po złożeniu wniosku i wydaniu warónków przyłączenia do sieci gazowej!


Druki do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej do 10 m3/h
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej powyżej 10 m3/h
Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego
Zgloszenie gotowosci instalacji gazowej
Polecenie Zapłaty - BLANKIET

© 2011 AmberGaz // Design: PI
o firmie | gaz ziemny | dlaczego gaz | oferta | koncesje/taryfy | kontakt