Jak zostać odbiorcą gazu ziemnego Gazyfikacja Miasta Łeba
Gaz Ziemny

Średnie ciepło spalania gazu ziemnego dostarczonego do odbiorców końcowych w miesiącu listopad 2016 r. wynosiło - 41,47 MJ/Nm3 (11,52 kWh)

Gaz ziemny
jest to paliwo kopalne pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego. Jest bezwonny, bezbarwny, lżejszy od powietrza. Aby mógł być wyczuwalny przez człowieka dodawane są do niego środki zapachowe, nadające mu charakterystyczną woń.
Zawartość składników jest zmienna i zależy od miejsca wydobycia, jednak głównym składnikiem gazu ziemnego jest zawsze metan. Oprócz niego mogą występować niewielkie ilości etanu, propanu, butanu i innych związków organicznych i mineralnych.


- gaz ziemny wysokometanowy grupa E (GZ-50):

  • skład:
    • metan (CH4) - 98,14%
    • etan, propan, butan - 0,91%
    • azot (N2) - 0,84%
    • dwutlenek węgla (CO2) - 0,11%
© 2011 AmberGaz // Design: PI
o firmie | gaz ziemny | dlaczego gaz | oferta | koncesje/taryfy | kontakt